• mailsales@xcmgcraneparts.com
 • phone+86 19852008965
 • Xuzhou Chufeng

  Önümler

  Sinotruk XCMG bölekleri hereketlendirijisi860534787

  Gysga düşündiriş:

  61560060069/004 Dartyş tigir
  61560060069/004 Dartyş tigir
  VG1034060006 / 001 Dartyş tigirli oturgyç
  VG1062060011 / 001 Dartyş tigirli gurnama (E103)
  VG1062060011 / 001 Dartyş tigirli gurnama (E103)
  VG1062060111 / 001 Dartyş tigirli gurnama (E103)
  VG1062060112 / 001 Dartyş tigir teklibi (E103)
  VG1400060161 / 001 Dartyş tigir teklibi (E103)
  VG1400060161 / 001 Dartyş tigir teklibi (E103)
  VG1560060069 / 004 Dartyş tigir teklibi (0129)

  800166301 Dartyjy 802153036 Dartyjy 860501820 Dwigatel dartyjy 860502100 Dwigatel dartyjy

  860503968 Dwigatel dartyjy 860515194 Dwigatel dartyjy 860515576 Dartyş enjamy 860523657

  860523658 Janköýer dartyjy 860524535 Tensioner 860525174 Tensioner 860528341 Dwigatel dartyjy

  860523657 Dwigatel dartyjy 860523658 Fan dartyjy 860524535 Dwigatel dartyjy 860525174

  860528341 Dwigatel dartyjy 860530153 Dwigatel dartyjy 860530561 Dwigatel dartyjy 860531065

  860531105 Dwigatel dartyjy 860534787 Dwigatel dartyjy


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany:

  +8619852008965 WeChat WhatsApp belgisi bilen habarlaşyň

  Applicable models XCMG QY25K5C_2 QY70KC QY50KC QY25K5D_2 QY25KC XCT35_BR QY25K5D_3 QY25K5D_3 QY25K5C_1 QY55KC_1 QY25K5F_1 QY50KC QY50K5C_1 QY25K5C_2 QY25K5F qy25k5c qy25k5d_2 qy30kc qy55k5c_2 qy25k5f_1 qy25k5d_1 qy30kc qy55k5d
  XCT80L6 XCT130_1 XCT12 XCT80L6 XCT25L4_S XCA40_M XCA30_JY XCT25L5_3 XCT55L5 XCT110_1 XCT60L6 XCT12 XCT25L5_SR XCT25L5_2 XCT95L7 XCT75L7 QY110K8C QY95K7C QY110K7C XCT100 XCT75_S QY40KC XCT90 XCT25 XCT25L5_E QY70KC QY40K5C_2 XCT60L6_1 QY75KC QY100K7C QY95KH QY100K6C QY50JW XCT16_1 XCT100_BR XCT60 QY20K5D QY85KC XCT25 XCT80L5 XCT100 XCT20L5_1 XCT75L6 XCT20L5 XCT80_S XPD36 QY16KC QY16KC QY40K5D_1 QY25K5L XCA40 QY40KD QY80K5D QY70K5D_1 QY50KD QY20K5C XCT50_Y XCT16_Y XCT25L4_Y XCT80_Y XCT60_Y XCT50_Y we beýleki XCT QY RT seriýaly modeller

  Dartyşyň roly
  1: Dartyş enjamy awtoulag geçiriş ulgamynda ulanylýan kemeri gysýan enjamdyr.Dartyş enjamy, esasan, berkidilen korpusdan, dartyş golundan, tigir korpusyndan, burulýan çeşmeden, togalanýan podşipnikden we pru springina gyrymsylygyndan durýar.
  2: Dartyşyň wezipesi, wagt kemeriniň berkligini sazlamakdyr.Umuman aladalanmazlyk üçin wagt kemeri bilen çalşylýar.Beýleki bölekleri çalyşmagyň zerurlygy ýok.Yzygiderli saklanýança.Nebit yhlasly bolmaly, adatça 4000-den 5000 kilometre çenli çalyşmaly.
  3: Güýçlendiriji podşipnik iki görnüşe bölünýär: bir bölek görnüşi we bir bölek görnüşi.Bir bölek görnüşi, daşarky demir çarçuwanyň rulmanyň içki halkasyna ýa-da daşky halkasyna birikdirilendigini aňladýar.Plyönekeý söz bilen aýdanyňda, munuň manysy bar.Aýry görnüş, daşynyň demir çarçuwadygyny, soň bolsa içiniň basylýandygyny aňladýar.6007 ýa-da beýleki adaty top göteriji.
  4: Rulman häzirki zaman mehaniki enjamlarynda möhüm komponent.Hereket edýän elementleriň dürli sürtülme häsiýetlerine görä, podşipnikleri iki kategoriýa bölüp bolar: togalanýan podşipnikler we süýşýän podşipnikler.Olaryň arasynda togalanýan podşipnik standartlaşdyryldy we seriýalaşdyryldy, ýöne süýşýän rulman bilen deňeşdirilende, radial ululygy, titremesi we sesi has uludyr we bahasy hem has ýokary.Güýçlendiriji rulman aslynda adaty rulman, ýöne gurluşy başga.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň