• mailsales@xcmgcraneparts.com
 • phone+86 19852008965
 • Xuzhou Chufeng

  Önümler

  XCMG kran kran motory 803081202

  Gysga düşündiriş:

  kran çyralary üçin guýruk çyrasy

  kran ýük awtoulagynyň guýrugy

  kran kran üçin guýruk ýeňil ýaý

  guýruk çyrasybrasandykkran operatory üçin

  kran üçin guýruk ýeňil ýaý

  ýük maşynynyň guýrugy

  Kran gaty ýeňil ýaý

  Kran zarýad beriş görkezijisi

  Kran çep marker ýeňil ýaý

  Kran duýduryş çyrasy

  Kran yzky kombinasiýa çyrasy

  Kran beýikligi ýeňil ýaý


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany:

  Motor 803085326
  Motor 803000264
  803085389 Gidrawlik hereketlendiriji
  Motor 803000484
  803084246 Gidrawlik hereketlendiriji
  Motor 803081202
  803000233 Sürüji motor
  803048360 Sürüji motor
  819900021 Gidrawlik hereketlendiriji
  Motor 803000264

  Ulanylýan modeller:
  QY25K5C_2, QY70KC, QY50KC, QY25K5D_2, QY25KC, XCT35_BR, QY25K5D_3, QY25K5D_3, QY25K5C_1, QY55KC_1, QY25K5F_1, QY50KC, QY50K5C_1, QY25K5C_2, QY25K5F, QY25K5C, QY25K5D_2, QY30KC, QY55K5C_2, QY25K5F_1, QY25K5D_1, QY30KC, QY55K5D, XCT80L6, XCT130_1, XCT12, XCT80L6, XCT25L4_S, XCA40_M, XCA30_JY, XCT25L5_3, XCT55L5, XCT110_1, XCT60L6, XCT12, XCT25L5_SR, XCT25L5_2, XCT95L7, XCT75L7, QY110K8C, QY95K7C, QY110K7C, XCT100 XCT75_S, QY40KC, XCT90, XCT25, XCT25L5_E, QY70KC, QY40K5C_2 XCT60L6_1, QY75KC, QY100K7C, QY95KH, QY100K6C, QY50JW, XCT16_1, XCT100_BR, XCT60, QY20K5D, QY85KC, XCT25, XCT80L5, XCT100, XCT20L5_1, XCT75L6, XCT20L5, XCT80_S, XPD36, QY16KC, QY16KC, QY40K5D_1, QY25K5L, XCA40, QY40KD, QY80K5D, QY70K5D_1, QY50KD, QY20K5C, XCT50_Y, XCT16_Y, XCT25L4_Y, XCT80_Y, XCT60_Y, XCT50_Y we beýleki XCT QY seriýaly modeller
  Şol bir wagtyň özünde, XCMG-iň ähli esbaplary bar.

  2 Önümiň tanyşdyrylyşy:

  Başlangyç hereketlendirijisi, hereketlendirijide oturdylan we dizel we benzin dwigatellerini elektrik hereketlendirijisi arkaly işe girizmek üçin ulanylýan motory aňladýar.Motory işlediň, motory el bilen işletmek meselesini azaldyň, çalt başlaň, gaýtadan ulanylýar we giňden ulanylýar.Adatça awtoulag dwigatelleriniň başlangyjynda, generatorlaryň işe başlamagynda, uly gurluşyk tehnikalarynyň we ş.m. ulanylýar.
  Başlangyç hereketlendirijisi batareýanyň elektrik energiýasyny mehaniki energiýa öwürýär we hereketlendirijiniň başlangyjyny amala aşyrmak üçin hereketlendirijide polwi herekete getirýär.Başlangyç motorynyň gurluşy üç bölekden durýar: DC hereketlendirijisi, geçiriş mehanizmi we elektromagnit wyklýuçatel.
  Geçiriş mehanizmi: Dwigatel işe girizilende, başlangyç hereketlendirijiniň hereketlendirijisi çybyk halka dişli bilen işleýär we başlangyç motoryndaky tork hereketlendirijiniň krank miline geçirilýär.Dwigateli işe girizilenden soň, başlangyç halka dişli enjamdan awtomatiki usulda öçürilýär.

   

  3 meseläni çözmek:

  Diş dişleri könelen bolsa, dişli diş profilini barlaň, dişli dişli çalyşyň we halka dişli we diş profiliniň ýagdaýyny barlaň.
  Eger reduktor enjamy bilen enjamlaşdyrylan starter bolsa, peseldiş dişli diş profilini barlamaly we dişler könelen bolsa, dişleýjini çalyşmaly.
  Başlangyç motorynyň näsazlygynyň sebäpleri: 1. Set şnurunda näsazlyk bar;2. Başlangyç wyklýuçateliň kontakt plastinkasy ablasiýa edilýär we motoryň garşylygy gaty uly;3. Başlangyç güýji krank milini sürmek üçin ýeterlik däl;4. Tolgundyryjy rulon gysga utgaşýar we batareýa könelýär..Başlangyç hereketlendirijisi, dizel we benzin dwigatellerini işe girizmek üçin elektrik hereketlendirijisi arkaly hereketlendirijide oturdylan motory aňladýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň