• mailsales@xcmgcraneparts.com
 • phone+86 19852008965
 • Xuzhou Chufeng

  habarlar

  XCMG kran bölekleriniň gidrawlik ulgamynda ýagyň gyzdyrylmagy we ýokary temperaturasy çeýe işlemäge, üznüksiz işlemäge, gowşak işlemäge we iş basyşynyň peselmegine getirer.Aşakda gidrawlik ulgamy gyzdyrmagyň sebäpleri, howplary we öňüni alyş çäreleri barada gysgaça derňew we çekişme bar.

  XCMG kran garnituralaryny ýag bilen gyzdyrmagyň sebäpleri
  1.Has az göwrümli we ýylylygyň ýaýramagynyň ýeterlik däldigi sebäpli nebit sowadyjy enjam gurulmaýar ýa-da sowadyjy enjam bar bolsa-da, kuwwaty gaty az.
  2. Nasos ýagy bilen üpjün ediş ulgamy kesgitlenendir we nebit nasosynyň kuwwaty giriş tizligine görä saýlanýar.Işleýän wagtyňyz artykmaç akymyň köpüsi ýokary basyşda aşýan klapandan aşar we ýylylyk döreder.
  3. Ulgamyň düşüriş zynjyry nädogry ýa-da düşüriş zynjyry gurulmaýar we işlemegi bes edeninde nebit nasosyny düşürip bolmaýar.Nasosyň tutuş akymy ýokary basyşda aşýar, aşa köp ýitgilere we ýagy gyzdyrýan ýyladyşa sebäp bolýar.

  Hazards caused by heating of hydraulic system of XCMG crane accessories

  XCMG kran esbaplary
  1. XCMG kran garnituralarynyň takyklygy ýeterlik däl, netijede gabat gelmeýän täsir we otnositel hereketleriň arasynda uly mehaniki sürtülme ýitýär.
  2. Armaturalaryň armatura arassalanylyşy gaty az, ýa-da ýyrtylandan soň arassalamak gaty uly, içki we daşarky syzmak uly bolup, nasosyň sesiniň netijeliligini peseltmek we çalt gyzdyrmak ýaly uly ses ýitirilmegine sebäp bolýar.
  3. Gidrawlik ulgamyň iş basyşy hakyky zerurlykdan has ýokary bolmagy üçin sazlanýar.Möhür gaty berk bolany üçin, möhür zaýalanan ýa-da syzýanlar köpelýänligi üçin käwagt işlemek üçin basyşy ýokarlandyrmaly bolýar.
  4. Howanyň we iş gurşawynyň ýokary temperaturasy, nebitiň temperaturasynyň ýokarlanmagyna sebäp bolýar.
  5.Nebitiň ýelimliligini nädogry saýlamak, ýokary ýapyşyklylygy, ýokary ýapyşykly garşylygy, gaty az ýapyşyklygy syzmagy artdyrar, bularyň ikisi hem ýagyň temperaturasynyň ýokarlanmagyna sebäp bolar.


  Iş wagty: 17-2022-nji mart