• mailsales@xcmgcraneparts.com
 • phone+86 19852008965
 • Xuzhou Chufeng

  Önümler

  XCMG esbaplary kran kasna 110103817

  Gysga düşündiriş:

  110103735 kasna gurnama 110103817 kasna 110103838 kasna

  110103870 kasna gurnama 110103902 kasna 110103913 kasna gurnama

  110103915 kaska 110103926 kasna gurnama 110103966 gollanma

  110104053 kasna 110104600 kasna 110104601 kasna gurnama

  110104852 ýeke goltuk elektrik 110202675 kassa 110202690 pulleaks

  110202938 Pulleý gurnama 110202951 kasna 110202994 kasna gurnama

  110202995 kasna gurnama 110203004 gollanma 110203040 kasna

  110203058 kasna 110203078 kasna gurnama 110203128 kasna örtügi

  110203139 kasna 110203312 ýeke goltuk 110203484 kasna

  110203488 ýeke goltuk 110203714 Pulleý gurnama 110203738 kasna

  110203799 kasna gurnama 110203800 kasna 110203818 ýeke goltuk armatura

  110203830 Pleýli gurnama 110203837 pulleýaxis 110203866 kasna ýassygy

  110204450 ýeke goltuk 110204451 tigirli 110204777 ýeke goltuk

  110204778 kasna 110205122 kasna gurnama 110205123 kasna

  110205198 kaska 110205205 ​​kasna 110205233 kasna ýygyndysy

  110205234 kasna 110205410 ýeke goltuk 110205411 kasna

  110302182 kasna gurnama 110302221 kasna kran esbaplary


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  1. Düşündiriş

  +8619852008965 WeChat WhatsApp belgisi bilen habarlaşyň

  Applicable models XCMG: QY25K5C_2 QY70KC QY50KC QY25K5D_2 QY25KC XCT35_BR QY25K5D_3 QY25K5D_3 QY25K5C_1 QY55KC_1 QY25K5F_1 QY50KC QY50K5C_1 QY25K5C_2 QY25K5F QY25K5C QY25K5D_2 QY30KC QY55K5C_2 QY25K5F_1 QY25K5D_1 QY30KC QY55K5D
  XCT80L6 XCT130_1 XCT12 XCT80L6 XCT25L4_S XCA40_M XCA30_JY XCT25L5_3 XCT55L5 XCT110_1 XCT60L6 XCT12 XCT25L5_SR XCT25L5_2 XCT95L7 XCT75L7 QY110K8C QY95K7C QY110K7C XCT100 XCT75_S QY40KC XCT90 XCT25 XCT25L5_E QY70KC QY40K5C_2 XCT60L6_1 QY75KC QY100K7C QY95KH QY100K6C QY50JW XCT16_1 XCT100_BR XCT60 QY20K5D QY85KC XCT25 XCT80L5 XCT100 XCT20L5_1 XCT75L6 XCT20L5 XCT80_S XPD36 QY16KC QY16KC QY40K5D_1 QY25K5L XCA40 QY40KD QY80K5D QY70K5D_1 QY50KD QY20K5C XCT50_Y XCT16_Y XCT25L4_Y XCT80_Y XCT60_Y XCT50_Y we beýleki XCT QY RT seriýaly modeller

  2. Önümiň tanyşdyrylyşy
  Pulleý, leňňer synpynyň ýönekeý enjamy we ulanylyşynyň giň görnüşi bolan deformasiýa edilýän leňňer.Uruşýan döwletler döwründe biziň ýurdumyzda “Mo Jing” kitabynda tigir hakda ýazgy bar.Kesgitli merkezi okly üýtgewsiz tigir, deformasiýa edilen deň golly leňňer, bu güýçsiz we güýçsiz, ýöne güýjüň ugruny üýtgedip biler.Merkezi okuň agramy bilen hereket edýän tigirine, güýjüň ýarysyny tygşytlap bilýän, ýöne iki esse aralyk çykdajy edip bilýän deformasiýa deň däl goltugy (zähmeti tygşytlaýjy leňňer) hereketlendiriji tigir diýilýär. , we setiriň erkin ujy 2n metr ýokarlanýar, n≥0) we güýjüň ugruny üýtgedip bilmeýär.Tigir siminiň güýç ugry nirede bolsa-da, agyr zady götermek üçin ulanylýan güýç deňdir (güýç goly we garşylyk goly tigiriň radiusyna deňdir we deňdir);iň köp zähmeti tygşytlaýan, dinamiki tigiriň güýç ugrunyň dikligine ýokary bolmagydyr..
  Iş ýüzünde belli bir mukdarda dinamiki kasnalar we durnukly kasnalar köplenç kasna toparlarynyň dürli görnüşlerine birleşdirilýär.Tigir topary hem güýji tygşytlaýar, hem-de güýç ugruny üýtgedýär.Zawodlarda köplenç ulanylýan diferensial kasna (adatça zynjyr göteriji diýilýär) hem kasna toparydyr.Pulleý toparlary kranlarda, göterijilerde, liftlerde we beýleki enjamlarda giňden ulanylýar.Pulli, halk biliminiň neşiriniň altynjy synpynda we Şanhaý Jiaotong uniwersitetiniň sekizinji synpynda (hemmesi bir jiltde) bilim tygşytlaýyş, ugry üýtgetmek we tapawutlandyrmagy talap edýän bilim nokatlary görnüşinde peýda boldy. kassa toparlaryny çyzmak.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň