• mailsales@xcmgcraneparts.com
 • phone+86 19852008965
 • Xuzhou Chufeng

  Önümler

  Hytaýyň milli agyr ýük awtoulagy Hangfa hereketlendirijisi VG1560090001

  Gysga düşündiriş:

  115600127 Kuwwatly wyklýuçatel-starter birikmesi 121103359 Kuwwatly wyklýuçatel-starter birikmesi 860508565 Starter
  122500350 Kuwwatly wyklýuçatel başlangyjy 800154430 Starter 800166282 Starter
  800166807 Starter 800171664 Starter 802152511 Starter
  802154605 Starter 860140392 Starter 860500802 Starter
  860501805 Motor hereketlendirijisi 860507814 Starter 860502089 Dwigatel başlangyjy
  860503953 Dwigateliň başlangyjy 860505905 Starter 860515179 Dwigateliň başlangyjy
  860515602 Starter 860521879 Starter 860523631 Starter
  860524526 Starter 860525165 Starter 860528327 Starter
  860530122 Starter 860530542 Starter 860531050 Starter
  860531090 Starter 860531851 Starter 860534970 Starter
  860535011 Starter 860538266 Starter 860541670 Starter
  860542348 Starter 860544075 Starter 860545908 Starter
  860547461 Starter 860555703 Starter 860557345 Starter
  860561397 Starter 860565997 ST9543 Starter 860566215 Starter


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany:

  WeChat WhatsApp belgisi bilen habarlaşyň +8613395280616 +8619852008965

  Ulanylýan modeller XCMG QY25K5C_2 QY70KC QY50KC QY25K5D_2 QY25KCXCT35_BR QY25K5D_3 QY25K5D_3 QY25K5C_1 QY55KC_1QY25K5F_1 QY50KC QY50K5C_1 QY25K5C_2 QY25K5F QY25K5C QY25K5D_2 QY30KC QY55K5C_2 QY25K5F_1 QY25K5D_1 QY30KC QY55K5DXCT80L6 XCT130_1 XCT12 XCT80L6 XCT25L4_S XCA40_M XCA30_JY XCT25L5_3 XCT55L5 XCT110_1 XCT60L6 XCT12 XCT25L5_SR XCT25L5_2QY110K7C XCT100 XCT75_S QY40KC XCT90 XCT25 XCT25L5_EQY70KC QY40K5C_2 XCT60L6_1 QY75KC QY100K7C QY95KHQY100K6C QY50JW XCT16_1 XCT100_BR XCT60 QY20K5DQY85KC XCT25 XCT80L5 XCT100 XCT20L5_1 XCT75L6 XCT20L5XCT80_S XPD36 QY16KC QY16KC QY40K5D_1 QY25K5L XCA40 QY40KD QY80K5D QY70K5D_1 QY50KD QY20K5C XCT50_Y XCT16_Y XCT25LY_Y XCT80_Y XCT80_Y XCT_

  Önümiň tanyşdyrylyşy :

  Başlangyç iş prinsipine laýyklykda DC starterine, benzin starterine, gysylan howa starterine we ş.m. bölünýär.Içki ýanýan dwigatelleriň köpüsinde ykjam gurluş, ýönekeý işlemek we aňsat hyzmat etmek bilen häsiýetlendirilýän DC başlangyçlary ulanylýar.Benzin başlangyjy, gysgyçly we tizligi üýtgetmek mehanizmi bolan kiçijik benzin hereketlendirijisidir.Highokary güýje eýe we temperatura az täsir edýär.Uly içki ýangyç hereketlendirijisini işledip biler we ýokary we sowuk sebitler üçin amatlydyr.Gysylan howa başlangyçlary iki kategoriýa bölünýär, biri gysylan howany iş tertibine görä silindre sürmek, beýlekisi polwi sürmek üçin howa hereketlendirijisini ulanmak.Gysylan howa başlangyçlaryny ulanmak benzin başlangyçlaryna ýakyn bolup, adatça uly içki ýangyç hereketlendirijilerini işletmek üçin ulanylýar.
  DC başlangyjy DC seriýaly hereketlendirijiden, dolandyryş mehanizminden we debrýus mehanizminden durýar.Motory ýörite işe girizýär we köp tork gerek, şonuň üçin geçmeli tok mukdary gaty köp, birnäçe amper.
  DC hereketlendirijisi pes tizlikde uly torky bolýar we tizlik ýokary bolanda kem-kemden azalýar, bu başlangyç hökmünde ulanmak üçin örän amatly.
  Başlangyç DC seriýaly tolgundyryjy hereketlendirijini kabul edýär we rotor we stator bölekleri has galyň gönüburçly kesişýän mis simler bilen ýaralanýar;hereketlendiriji mehanizm peseldiji dişli gurluşy kabul edýär;işleýiş mehanizmi elektromagnit magnit çekmek usulyny kabul edýär.

  Kompaniýanyň güýji :

  Hytaýyň Milli Heavy Duty Truck Co., Ltd. (“China National Heavy Duty Truck”) Jinan awtoulag önümçilik zawodydy.Sinotruk Hytaýyň 1960-njy ýylda ilkinji agyr ýük awtoulagyny, Sary derýa JN150 sekiz tonnalyk awtoulag öndürdi, bu bolsa Hytaýyň agyr ulaglary öndürip bilmezliginiň taryhyny tamamlady [2].Sinotruk, Sary derýa, Şandeka we Howo ýaly söwda ulaglarynyň markalarynyň doly toplumyna eýelik edýär.Hytaýyň agyr ýük awtoulag pudagynda iň doly hereketlendiriji görnüşi we kuwwaty bilen örtülen kärhana.Economicurduň ykdysady gurluşygy ajaýyp goşant goşdy.Önümler yzly-yzyna 15 ýyl milli agyr ýük awtoulag pudagynda birinji orny saklap, 110-dan gowrak ýurda we sebite eksport edilýär.[3]
  2018-nji ýylyň sentýabr aýynda Hytaýyň milli agyr ýük awtoulag topary “2018-nji ýylyň iň gowy 500 hytaý kärhanasy” sanawynda 182-nji orny eýeledi.2018-nji ýylyň oktýabr aýynda Hytaýyň Milli Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. Forbesiň 2018-nji ýylda dünýäniň iň gowy iş berijileriniň sanawyna girizildi.2019-njy ýylda Hytaýyň iň gowy 500 önümçilik kärhanasynyň arasynda 70-nji orny eýeledi. "Hytaýda iň gymmatly 100 marka" biti.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň